Számítástudomány előadás III. éves matematika, alkalmazott matematika BSc-seknek

  • Hely: déli tömb 0-820-as terem
  • Idő: szerda  16:00-17:30,
  • Előadó: Grolmusz Vince,
  • Első alkalom: 2020. február 12.

Az előadás látogatása nem kötelező, azonban a vizsga anyaga minden, ami az előadáson elhangzik. Kötelező azonban ezt az honlapot rendszeresen figyelemmel kísérni, itt jelennek meg majd az esetleg  elmaradó órák, egyéb hirdetmények.

………………

Az egészségügyi vészhelyzet miatt a kontakt előadás további  intézkedésig szünetel.

A távolléti oktatás előadásai az üzenetben kapott jelszóval megtekinthetőek itt. Az előadások két hétig elérhetőek.


Ajánlott irodalom:

Lovász László: Algoritmusok bonyolultsága, jegyzet:   (PDF),
Rónyai, Ivanyos, Szabó:  Algoritmusok
Papadimitriou: Algoritmusok bonyolultsága


A vizsga anyaga minden, ami az előadáson elhangzik. Az ajánlott irodalomban minden elhangzott tétel megtalálható, sokszor azonban más, hosszabb, bonyolultabb bizonyítással. Vizsgán természetesen akármilyen helyes bizonyítást elfogadok.

Vizsgaidőpontok a Neptunban találhatóak. Halasztáshoz nem kell bejönni a vizsgára, elég a Neptunban törölni a jelentkezést.
Nem szükséges ünneplőbe öltözni a vizsgára, és valamilyen személyazonosító iratra is szükség van.

A kérdések kiosztása után a felkészülési idő 30 perc. A  tételek kiosztása után, a vizsga befejezéséig a vizsgahelyiséget nem lehet elhagyni; akinek ez problémát jelent, az szóljon előre, és elsőnek vagy az elsők között fog vizsgázni.

Az ezen oldalon levő tematikából kap mindenki két tételt, távolabb levő helyekről.
A sikeres vizsga feltételei:
A két kiadott tétel alapos ismerete, különösen:
A definíciók és a tételek pontos ismerete.
A tétel bizonyításában lényeges eredmény elérése a kettes, a bizonyítás lényegében történő befejezése nagyobb hiánnyal  a hármas, apró hiánnyal a négyes, hiánytalanul az ötös szinthez.
Hiányosság a definíciókban illetve a tételek kimondásában nem megengedett (azaz rögtön elégtelen a hibás definíció illetve állítás kimondása).
A Neptunban olvasható a  vizsga helye (ez általában – de nem mindig (!) – a 3-607-es terem) . A vizsgák 9:30-kor kezdődnek.

Volt:

32 bites szám kitalálása barkochbával

A számítógépek egy absztrakt modellje: A Turing-gép.  Nyelvek, abc. Példák Turing-gépekre. A palindrómák felismerése egy- és kétszalagos Turing-géppel.

Az univerzális Turing-gép definíciója és létezése.

Church tézis.

A k-szalagos Turing gép szimulálható 1 szalagossal O(N2) időben.

A RAM-gép. A RAM-gép és a Turing-gép ekvivalenciája: a Turing-gép szimulálása RAM-gépen. A RAM-gép szimulálása Turing gépen.

Rekurzív és rekurzíve felsorolható nyelvek, ezek alapvető tulajdonságai. Majdnem minden nyelv nemrekurzív, sőt, még csak nem is rekurzíve felsorolható.

A megállási probléma.

A Dominó-probléma. L_NEMRAK rekurzive felsorolható,

Minden véges nyelv rekurzív.

Algoritmikusan eldönthetetlen, hogy egy leírásával adott Turing-gép az üres inputon leáll-e. L_KIRAK nem rekurzíve felsorolható.

Idő-és tárkorlátos nyelvosztályok. DSPACE(f(n)),DTIME(f(n)), P, PSPACE.

Példák polinomiális idejű algoritmusokra: euklideszi algoritmus; a^b mod m.

Egyszerű relációk a tárigény és az időigény között.

Lineáris gyorsítási tétel.

Minden rekurzív f függvényhez létezik olyan rekurzív nyelv, amely nincs benne DTIME(f(n))-ben (azaz tetszőlegesen nehéz rekurzív  nyelv van).

A nem-determinisztikus Turing-gép. Nem-determinisztikus nyelvosztályok. NP, co-NP definíciói.

Tanú fogalma. Példák polinomiális tanúra. Az NP nyelvosztály jellemzése tanúkkal.
Pratt tétele. Számok faktorizációja, A FACTOR nyelv.

Nyelvek polinomiális visszavezetése, tulajdonságai. NP-teljesség definíciója.

Boole függvények, Boole polinomok, CNF formulák, kielégíthetőség. A SAT nyelv.
Cook tétele: A SAT NP-teljes.


 Lesz:

Halmazrendszer kétszínezhetősége NP-teljes.A gráfok háromszínezhetõsége NP-teljes.

Az INDEPENDENT nyelv  NP-teljessége. Az INDEPENDENT_k nyelv P-ben van, minden k-ra.

A SAT3, a LEFOG, a LEFED, K-PART, PART NP-teljes.

 A SUBSET_SUM és a HÁTIZSÁK feladat NP-teljessége.
Egy algoritmus a hátizsák feladat megoldására. Az algoritmus lépésszámbecslése.

Ibarra és Kim skálázási eljárása közelítő optimum keresésére.

Véletlen algoritmusok, polinomazonosság ellenőrzése, Schwartz lemma.

Alkalmazás páros gráfban teljes párosítás létének eldöntésére.

Prímtesztelő eljárások: egy egyszerű módszer, amely nem mindig működik, és a Rabin-Miller teszt.

Kriptográfia: titkos- és nyilvános kulcs. OTP : One Time Pad. Titkos kulcs-csere protokoll.

Az RSA titkosírás, digitális aláírás.

Titokmegosztás: egy optikai és egy algebrai megoldás.

Kommunikációs játékok. A Mehlhorn-Schmidt tétel. A nem-determinisztikus kommunikációs komplexitás jellemzése fedő téglalapokkal.

A Simon-Rabin protokoll az ID függvény gyors, randomizált kiszámítására.